44. sjednica Zakonodavnog odbora

Lokacija: Plavi salon


Dnevni red:

 1. Predlog zakona o strancima;
 2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu opasnih materija;
 3. Predlog zakona o kontroli državne pomoći;
 4. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim penzionim fondovima;
 5. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima;
 6. Predlog zakona o reprezentativnosti sindikata;
 7. Predlog zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti;
 8. Predlog zakona o izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju;
 9. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti konkurencije;
 10. Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o opštoj  bezbjednosti proizvoda;
 11. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora.

 

Event Properties

Početak događaja 18.01.2018. 10:00h
Kraj događaja 18.01.2018. 12:00h