44. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Lokacija: Plava sala


Dnevni red

- Usvajanje Zapisnika sa 39. sjednice Odbora-

  1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turističkim organizacijama;
  2. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 11.02.2019. 13:00h
Kraj događaja 11.02.2019. 14:30h