43. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Lokacija: Plavi salon


DNEVNI RED: 

 

  1. Razmatranje Predloga zaključaka sa 37. sjednice Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, na kojoj je održano kontrolno saslušanje ministra rada i socijalnog staranja Kemala Purišića, na temu – „Sprovođenje Zakona o zaštiti i zdravlju na radu“; i
  2. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 05.03.2019. 10:30h
Kraj događaja 05.03.2019. 12:30h