43. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Lokacija: Plava sala


Dnevni red

  1. Predlog plana rada Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje za 2019. godinu;
  2. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 11.02.2019. 12:00h
Kraj događaja 11.02.2019. 13:00h