42. sjednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Lokacija: Plavi salon


Dnevni red

- Usvajanje zapisnika sa 34, 35, 36, 37, 38. i 39. sjednice Odbora -

  1. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Savjeta Evrope o kinematografskoj koprodukciji (revidirana);
  1. Predlog zakona o potvrđivanju Doha Amandmana na Kjoto Protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promjeni klime.

Event Properties

Početak događaja 24.09.2018. 11:30h
Kraj događaja 24.09.2018. 13:00h