42. sjednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Mjesto: Crveni salon

 

Dnevni red

 1. Amandmani (pet) na Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno – istorijskog područja Kotora, koji su podnijeli poslanici:

  - Ranko Krivokapić, mr Raško Konjević, dr Draginja Vuksanović Stanković i Džavid Šabović (broj: 26-2/19-3/5) – jedan amandman;
  - Jovanka Laličić (broj: 26-2/19-1/3/7) – jedan amandman;
  - Radule Novović (broj: 26-2/19-1/8) – dva amandmana; i
  - Momčilo Martinović (broj: 26-2/19-1/3/10) – jedan amandman;

 2. Utvrđivanje amandmana Odbora na Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno – istorijskog područja Kotora;
 3. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 21.11.2019. 10:30h
Kraj događaja 21.11.2019. 12:00h