42. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Lokacija: Plava sala


Dnevni red

Predlog odluke o prihvatanju Ugovora o izvršenju Put Opcije (skraćeni postupak)

Event Properties

Početak događaja 20.04.2018. 14:00h
Kraj događaja 20.04.2018. 15:00h