42. sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Lokacija: Prostorija za razmatranje materijala označenih stepenom tajnosti


DNEVNI RED:

 

  1. Poseban izvještaj Uprave policije o rezultatima u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije
  2. Tekuća pitanja

 

Event Properties

Početak događaja 14.06.2019. 12:00h
Kraj događaja 14.06.2019. 14:00h