41. sjednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Lokacija: Plava sala


Dnevni red

- Godišnji izvještaj o radu Sudskog savjeta i ukupnom stanju u sudstvu za 2017. godinu

Event Properties

Početak događaja 12.06.2018. 13:00h
Kraj događaja 12.06.2018. 14:00h