41. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red

  1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obligacionim odnosima i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju;
  2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma;
  3. Izvještaj o radu Komisije za koncesije za 2017. godinu (na uvid) i
  4. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 19.04.2018. 11:00h
Kraj događaja 19.04.2018. 12:30h