40. sjednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Mjesto: Crveni salon

 

Dnevni red

- Usvajanje zapisnika sa 39. sjednice Odbora -

  1. Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora;
  2. Inicijativa za konsultativno saslušanje, na temu: „Položaj i socio-ekonomski status prosvjetnih radnika u Crnoj Gori“, koju je podnijela poslanica doc. dr Draginja Vuksanović Stanković;
  3. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 16.10.2019. 11:00h
Kraj događaja 16.10.2019. 13:00h