40.sjednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Lokacija: Crveni salon


DNEVNI RED: 

 

 DOGOVOR OKO UČEŠĆA U PROJEKTU HUGEN

Event Properties

Početak događaja 05.12.2019. 13:00h
Kraj događaja 05.12.2019. 14:00h