40. sjednica Administrativnog odbora

Lokacija: Plava sala


Dnevni red

- Usvajanje Zapisnika sa 38. sjednice Odbora -

- Usvajanje Zapisnika sa 39. sjednice Odbora -

  1. Utvrđivanje Predloga odluke o imenovanju jednog člana Žirija za dodjelu Trinaestojulske nagrade;
  2. Nastavak postupka izbora članova UO Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava; i
  3. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 05.06.2018. 13:00h
Kraj događaja 05.06.2018. 14:30h