38. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Lokacija: Plavi salon


Dnevni red

1. Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o svojinsko-pravnim odnosima;
2. Predlog zakona o dopuni Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, koji je podnijela grupa (devet) poslanika i
3. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 07.02.2018. 12:00h
Kraj događaja 07.02.2018. 13:00h