38. sjednica Administrativnog odbora

Lokacija: Plava sala


Dnevni red

 

  1. Postupak imenovanja predsjednika Žirija za dodjelu Trinaestojulske nagrade;
  2. Razmatranje zahtjeva jednog broja funkcionera koje bira ili imenuje Skupština Crne Gore;
  3. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 19.04.2018. 13:00h
Kraj događaja 19.04.2018. 14:30h