37. sjednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Lokacija: Plava sala


TEMATSKA SJEDNICA:

„Digitalna transformacija Crne Gore“

Event Properties

Početak događaja 25.04.2019. 10:00h
Kraj događaja 25.04.2019. 13:00h