37. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Lokacija:  Plava sala


DNEVNI RED:

  1. Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda;
  2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim penzionim fondovima;
  3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima;
  4. Predlog zakona o kontroli državne pomoći;
  5. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti konkurencije;
  6. Nacrt programa ekonomskih reformi za Crnu Goru za period 2018-2020. godina i
  7. Tekuća pitanja.

 

Event Properties

Početak događaja 17.01.2018. 13:00h
Kraj događaja 17.01.2018. 16:00h