37. sjednica Zakonodavnog odbora

Lokacija: Plavi salon


Dnevni red:

  1. Predlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola 4 Sporazuma o izmjeni i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini i Dodatnog protokola 5 Sporazuma o izmjeni i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini;
  2. Predlog zakona o Privrednoj komori Crne Gore, koji su podnijeli poslanici: Predrag Sekulić, Marta Šćepanović, Filip Vuković, Jovanka Laličić, Miloš Nikolić i Nikola Rakočević; i
  3. Predlog zakona o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu.

 

Event Properties

Početak događaja 20.11.2017. 11:00h
Kraj događaja 20.11.2017. 12:00h