36. sjednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Lokacija: Crveni salon


DNEVNI RED:

  

  1. Amandmani na Predlog zakona o mladima, koje je podnio poslanik Mihailo Anđušić.

 

Event Properties

Početak događaja 03.04.2019. 10:00h
Kraj događaja 03.04.2019. 11:00h