36. sjednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red

- Usvajanje zapisnika sa 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. i 33. sjednice Odbora -

 

  1. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Savjeta Evrope protiv trgovine ljudskim organima;

 

  1. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o uspostavljanju Međunarodnog instituta za razvoj prava;

 

  1. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti odbrambene industrije.

Event Properties

Početak događaja 05.06.2018. 12:00h
Kraj događaja 05.06.2018. 13:30h