36. sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Lokacija: Plava sala


DNEVNI RED:

 

  1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o graničnoj kontroli
  2. Tekuća pitanja

 

Event Properties

Početak događaja 08.02.2019. 11:00h
Kraj događaja 08.02.2019. 12:00h