35. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode

Lokacija: Plava sala


Dnevni red

  1. Izvještaj o radu Odbora za ljudska prava i slobode u 2018. i prvom kvartalu 2019. godine;
  2. Izvještaj o radu Odbora za ljudska prava i slobode, kao radnog tijela nadležnog za nadzor nad primjenom i praćenjem poštovanja Etičkog kodeksa poslanika za 2018. godinu;
  3. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 03.04.2019. 13:00h
Kraj događaja 03.04.2019. 15:00h