35. sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Lokacija: Plava sala


Dnevni red

  1. Izvještaj o radu Odbora za bezbjednost i odbranu za 2018. godinu;
  2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upotrebi jedinica Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama i učešću pripadnika civilne zaštite, policije i zaposlenih u organima državne uprave u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu;
  3. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 01.02.2019. 10:00h
Kraj događaja 01.02.2019. 11:30h