34. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red:

-usvajanje Zapisnika sa 32. sjednice-

-usvajanje Zapisnika sa 33. sjednice-

  1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održavanju stambenih zgrada;
  2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama;
  3. Izvještaj o aktivnostima vezanim za regulisane komunalne djelatnosti za 2017. godinu;  
  4. Tekuća pitanja.

 

Event Properties

Početak događaja 24.10.2018. 10:30h
Kraj događaja 24.10.2018. 12:30h