34. sjednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Lokacija: Crveni salon


D n e v n i   r e d:

 

  1. Izvještaj Crne Gore o implementaciji Pekinške deklaracije i Platforme za akciju (BpfA) i Agende za održivi razvoj 2030 (AGENDA 2030), i
  2. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 10.06.2019. 10:00h
Kraj događaja 10.06.2019. 12:00h