34. sjednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red

                 - Usvajanje zapisnika sa 29. sjednice Odbora –

 

  1. Izvještaj o radu Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport za 2018. godinu;

 

  1. Predlog plana rada Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport za 2019. godinu.

Event Properties

Početak događaja 18.03.2019. 10:00h
Kraj događaja 18.03.2019. 11:30h