34. sjednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Lokacija: Plava sala


Dnevni red

 

  1. Predlog odluke o izmjeni Poslovnika Skupštine Crne Gore, koju su podnijeli poslanici: Miodrag Radunović, Mićo Orlandić i Ervin Ibrahimović;
  2. Godišnji izvještaj o radu Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu za 2017. godinu;
  3. Predlog Plana rada Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu za 2018. godinu;
  4. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 08.03.2018. 10:00h
Kraj događaja 08.03.2018. 11:30h