34. sjednica Odbora za evropske integracije

Lokacija: Crveni salon


DNEVNI RED  

- Usvajanje zapisnika sa 31. sjednice;
- Usvajanje zapisnika
sa 32. sjednice;
- Usvajanje zapisnika
sa 33. sjednice;

  1. Jedanaesti polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracija Crne Gore u Evropsku uniju, za period januar – jun 2019. godine;
  2. Dvadesetdrugi kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period april – jun 2019. godine;
  3. Razno.

  

Sjednica će biti otvorena za javnost.

 

Event Properties

Početak događaja 14.11.2019. 9:00h
Kraj događaja 14.11.2019. 11:00h