34. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Lokacija: Crveni salon


DNEVNI RED

  1. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o Budžetu Crne Gore za 2018. godinu, koji su podnijeli poslanici:
  • Ana Nikolić i Momčilo Martinović (jedan) (33/17-7/32)

 

Na ovoj sjednici Odbor će razmotriti i ostale amandmane koji budu podnijeti na Predlog zakona o Budžetu Crne Gore za 2018. godinu.   

 

Event Properties

Početak događaja 21.12.2017. 16:00h
Kraj događaja 21.12.2017. 17:00h