34. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Lokacija: Plavi salon


DNEVNI RED

  1. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o Budžetu Crne Gore za 2018. godinu, koje su podnijeli poslanici:
  • Andrija Popović (sedam)     (33/17-7/11)
  • Nedžad Drešević i Halil Duković (jedan) (33/17-7/14)
  1. Predlog odluke o prihvatanju Aneksa II ugovora o dugoročnom zakupu zemljišta zaključenog između Vlade Crne Gore i konzorcijuma Northstar d.o.o. Podgorica i Equest Capital Limited Jersey, UK;
  1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putevima i
  1. Tekuća pitanja.

 Na ovoj sjednici Odbor će razmotriti i ostale amandmane koji budu podnijeti na Predlog zakona o Budžetu Crne Gore za 2018. godinu.   

Event Properties

Početak događaja 21.12.2017. 9:30h
Kraj događaja 21.12.2017. 11:30h