34. sjednica Administrativnog odbora

Lokacija: Plava sala


Dnevni red

 

  1. Utvrđivanje Predloga liste za imenovanje jednog člana Savjeta Agencije za elektronske medije po ovlašćenom predlagaču;
  2. Utvrđivanje Predloga liste za imenovanje jednog člana Savjeta Radio i Televizije Crne Gore po ovlašćenom predlagaču;
  3. Utvrđivanje Predloga odluke o izboru jednog člana Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije Skupštine Crne Gore; i
  4. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 06.03.2018. 14:00h
Kraj događaja 06.03.2018. 15:00h