33. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red

1. Razmatranje Predloga zaključka sa 32. sjednice Odbora;
2. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 30.10.2018. 13:00h
Kraj događaja 30.10.2018. 14:00h