33. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red

1. Izjašnjavanje o Predlogu zakona o izmjeni Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata;
2. Izjašnjavanje o Predlogu odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka „Skadarsko jezero“;
3. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 28.09.2018. 10:30h
Kraj događaja 28.09.2018. 12:30h