33. sjednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Lokacija: Plava sala


D n e v n i   r e d:

KONSULTATIVNO SASLUŠANJE NA TEMU:

„Kako do najboljih rješenja u zakonu o medicinski potpomognutoj oplodnji"

Event Properties

Početak događaja 28.05.2019. 10:00h
Kraj događaja 28.05.2019. 11:30h