33. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red

  1. Amandmani (5) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu, koje je podnijela Vlada Crne Gore.

Event Properties

Početak događaja 06.03.2019. 11:00h
Kraj događaja 06.03.2019. 12:30h