33. sjednica Administrativnog odbora

Lokacija: Plava sala


Dnevni red

 

  1. Utvrđivanje Liste blagovremenih i potpunih predloga kandidata za imenovanje jednog člana Savjeta Agencije za elektronske medije;
  2. Utvrđivanje Liste blagovremenih i potpunih predloga kandidata za imenovanje jednog člana Savjeta Radio i Televizije Crne Gore;
  3. Utvrđivanje Predloga odluke o izboru jednog člana Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore;
  4. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 27.02.2018. 13:00h
Kraj događaja 27.02.2018. 14:30h