32. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red

- usvajanje zapisnika sa 27. sjednice-
- usvajanje zapisnika sa 28. sjednice-
- usvajanje zapisnika sa 29. sjednice-
- usvajanje zapisnika sa 30. sjednice-
- usvajanje zapisnika sa 31. sjednice-

  1. Predlog zakona o izmjeni Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata;
  2. Predlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka "Skadarsko jezero";
  3. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 26.09.2018. 11:00h
Kraj događaja 26.09.2018. 13:00h