32. sjednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Lokacija: Crveni salon


DNEVNI RED: 

 

  1. Amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturnih dobara, koji je podnio poslanik mr Ervin Ibrahimović;
  2. Amandman na Predlog zakona o akademskom integritetu, koji su podnijeli poslanici Marta Šćepanović i Boris Mugoša.

Event Properties

Početak događaja 06.03.2019. 9:00h
Kraj događaja 06.03.2019. 11:00h