32. sjednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Lokacija: Plava sala


Dnevni red

 

  1. Predlog zakona o potvrđivanju amandmana na član 20 stav 1 Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena;
  2. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Evropske konferencije za molekularnu biologiju;
  3. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o uspostavljanju Evropske laboratorije za molekularnu biologiju, sa aneksima;
  4. Predlog zakona o međunarodnoj razvojnoj saradnji i upućivanju međunarodne humanitarne pomoći.

Event Properties

Početak događaja 25.04.2018. 14:00h
Kraj događaja 25.04.2018. 15:00h