32. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Lokacija:  Plava sala


DNEVNI RED

  1. Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu 
  2. Predlog zakona o spoljnoj trgovini robom i uslugama koje se mogu koristiti za vršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje;

  3. Finansijski plan Centralne banke Crne Gore za 2018. godinu (na upoznavanje).

  4. Tekuća pitanja.

 

Event Properties

Početak događaja 11.12.2017. 12:00h
Kraj događaja 11.12.2017. 13:00h