32. sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Lokacija: Plava sala


Dnevni red

 

  1. Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice:
  • Ministarstvo odbrane
  • Ministarstvo unutrašnjih poslova i
  • Agenciju za nacionalnu bezbjednost

 

  1. Tekuća pitanja

Event Properties

Početak događaja 17.12.2018. 10:00h
Kraj događaja 17.12.2018. 12:00h