32. sjednica Administrativnog odbora

Lokacija: Plava sala


Dnevni red:

 

- Izmjena sastava Radne grupe Administrativnog odbora obrazovane sa zadatkom da izvrši uvid u dokumentaciju ovlašćenih predlagača po Javnom pozivu za imenovanje jednog člana Savjeta Agencije za elektronske medije, broj 00-63-14/17-189 od 28. decembra 2017. godine i Javnom pozivu za imenovanje jednog člana Savjeta RTCG, broj 00-63-14/17-191 od 29. decembra 2017. godine -

Event Properties

Početak događaja 21.02.2018. 11:00h
Kraj događaja 21.02.2018. 12:00h