31. sjednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Lokacija: Crveni salon


 

D N E V N I  R E D:

 

  1. PREDLOG ZAKONA O MLADIMA.

 

Event Properties

Početak događaja 08.03.2019. 9:00h
Kraj događaja 08.03.2019. 10:00h