31.sjednica Odbora za antikorupciju

Lokacija: Plava sala


 

DNEVNI RED: 

 

PREDLOG PLANA RADA ODBORA ZA ANTIKORUPCIJU ZA 2020.GODINU.

 

Poslanici, koji nijesu zbog vanredne situacije u mogućnosti da dođu, mogu da učestvuju u radu sjednice elektronskim putem.

Event Properties

Početak događaja 29.04.2020. 11:00h
Kraj događaja 29.04.2020. 12:00h