30. sjednica Zakonodavnog odbora

Lokacija: Crveni salon


 

Dnevni red:

 

  1. Predlog zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata;
  2. Predlog zakona o potvrđivanju Pariskog Sporazuma;
  3. Predlog zakona o potvrđivanju Amandmana na Stokholmsku konvenciju o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama, usvojeni na šestom i sedmom zasijedanju Konferencije potpisnica;
  4. Predlog zakona o izmjeni Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju;
  5. Predlog zakona o izmjeni Zakona o reviziji sredstava iz fondova Evropske unije;
  6. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Carinskog zakona;
  7. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe;
  8. Predlog zakona o vanjskim poslovima;
  9. Predlog zakona o izmjenama Zakona o stečaju;
  10. Utvrđivanje prečišćenog teksta Poslovnika Skupštine Crne

         Gore.

Event Properties

Početak događaja 20.09.2017. 12:00h
Kraj događaja 20.09.2017. 14:00h