30. sjednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Lokacija: Plavi salon


Dnevni red

  1. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola koji se odnosi na izmjenu i dopunu člana 50 (a) Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu;
  2. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola koji se odnosi na izmjenu i dopunu člana 56 Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu.

Event Properties

Početak događaja 19.03.2018. 10:30h
Kraj događaja 19.03.2018. 12:00h