29. sjednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Lokacija: Crveni salon


 

D N E V N I  R E D:

 

Kontrolno saslušanje ministarke nauke dr Sanje Damjanović,

na temu: ,,Ulaganja u nauku u Crnoj Gori: realizovano - planirano

Event Properties

Početak događaja 15.02.2019. 10:00h
Kraj događaja 15.02.2019. 11:30h