29. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Lokacija: Plava sala


DNEVNI RED:

  1. Predlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2016. godinu sa Izvještajem o reviziji Predloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2016. godinu i Godišnjim izvještajem o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije za period oktobar 2016 – oktobar 2017. godine i
  1. Tekuća pitanja.

 

Event Properties

Početak događaja 13.11.2017. 11:00h
Kraj događaja 13.11.2017. 12:00h