28. sjednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Lokacija: Crveni salon 


 

DNEVNI RED: 

 

  1. Razmatranje inicijative i donošenje odluke o održavanju kontrolnog saslušanja ministarke nauke, na temu: „Ulaganje u nauku u Crnoj Gori : Realizovano - planirano“;
  2. Predlog zaključaka sa 26. sjednice Odbora, na kojoj je održano kontrolno saslušanje ministra kulture, na temu: „Zaštita nepokretnih kulturnih dobara u Crnoj Gori“;
  3. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 06.02.2019. 13:00h
Kraj događaja 06.02.2019. 15:00h