27. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red

-usvajanje Zapisnika sa 24. sjednice Odbora-

  1. Predlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka „Prokletije";
  2. Predlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje Crne Gore;
  3. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 05.07.2018. 11:30h
Kraj događaja 05.07.2018. 13:00h